Regulations, minutes and more

This page contains minutes of SIF general meetings and board meetings along with the regulations of the organisation

Regulations

Regulations of an organisation are the present rules valid for the organisation. Regulations are determined during the general meeting held twice a year. The regulations state the purpose and interests of the organisation, the size and structure of the board and the structure and frequency of the general meetings among other things. If you have any requests for changes to the regulations, please contact the SIF President at formand@sif.sdu.dk prior to the next general meeting.

General Meetings

The SIF General Meetings are the highest authority of SIF. You are able to listen to reports from the SIF Board and Committee during the General Meetings and thereby gain insights into the work that SIF is doing. New board members are also elected during the meetings.

Board meetings (In danish)

Foreningens daglige drift foregår i kraft af jævnlige bestyrelsesmøder, som typisk vil falde på den første tirsdag i hver måned (udenfor ferier). Referaterne dokumenterer beslutninger taget på disse møder. Vær opmærksom på, at visse ting besluttes af foreningens underudvalg eller via andre beslutningsdygtige medier udover fysisk fremmøde. Af denne grund vil nogle ændringer ikke fremgå af mødereferaterne. Du er velkommen til at kontakte os hvis du er interesseret i at prøve kræfter med bestyrelsesarbejde, eller ønsker at deltage i et møde, for at se hvordan vi arbejder. Vi har altid brug for nye kræfter i bestyrelsen!