Vedtægter, referater, mm.

På denne side kan du finde referater fra SIFs generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Vedtægter

En forenings vedtægter er de gældende regler for den pågældende forening. Vedtægter fastsættes af foreningens højeste myndighed, generalforsamlingen. Disse regler dikterer blandt andet foreningens formål og interesser, bestyrelsens størrelse og opbygning, samt struktur og hyppighed af foreningens ordinære generalforsamlinger. Har du forslag til ændringer i vedtægterne, bedes du kontakte os via e-mail på adressen formand@sif.sdu.dk inden den angivne frist (Se aktuelle vedtægter nedenfor).

Generalforsamlinger

Generalforsamlingerne er SIFs højeste myndighed. Her har du som medlem mulighed for at høre beretninger fra bestyrelsen og ledelsen for at følge med i foreningens arbejde, men desuden også mulighed for at vælge bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

Bestyrelsesmøder

Foreningens daglige drift foregår i kraft af jævnlige bestyrelsesmøder, som typisk vil falde på den første tirsdag i hver måned (udenfor ferier). Referaterne dokumenterer beslutninger taget på disse møder. Vær opmærksom på, at visse ting besluttes af foreningens underudvalg eller via andre beslutningsdygtige medier udover fysisk fremmøde. Af denne grund vil nogle ændringer ikke fremgå af mødereferaterne. Du er velkommen til at kontakte os hvis du er interesseret i at prøve kræfter med bestyrelsesarbejde, eller ønsker at deltage i et møde, for at se hvordan vi arbejder. Vi har altid brug for nye kræfter i bestyrelsen!