SIF Udlejning

Generelle udlejningsbetingelser for SIF Udlejning

Alt udstyr som lejes ud skal anvendelsen af udstyret ske i forbindelse med studiefremmende aktiviteter på TEK.

Kun SIF medlemmer kan låne/leje udstyr, og brugen af denne skal være i Odense eller omegn.

SIF Udlejning kræver alt udstyr rengjort og afleveret til tiden – dette skal godkendes af SIF Udlejnings ansvarlig.

Depositum

Du betaler et depositum når låneaftale underskrives. Beløbet er til sikkerhed for eventuel skade eller tyveri af SIF Udlejnings udstyr, manglende afhentning eller aflevering samt rengøring.

Afmeldelse af reservation

Hvis du bliver forhindret i at afhente det lejede udstyr, kan du afmelde din reservation indtil 1 time før afhentnings-tidspunktet, og du bliver da kun trukket kr. 50,- i reservationsgebyr.

Manglende afhentning

Afhentes det lejede ikke senest en time efter den reserverede tid annulleres reservationen, og der trækkes kr. 200,- i udeblivelsesgebyr fra dit depositum.

Afhentning

Du skal ved afhentningen kontrollere, at det lejede ikke er behæftet med fejl eller mangler samt tjekke om alt tilbehøret er der (tilbehørsliste er i separat dokument).

Du skal reklamere hurtigst muligt ved fejl og mangler – og inden du kører afsted med udstyret. Hvis ikke en repræsentant fra SIF Udlejning er til stede ved afhentningen, kan man sende en mail til kasserer@sif.sdu.dk (evt. med billeder) – alternativt kan man skrive eller ringe til formanden for SIF.

Dit ansvar

Du bærer det fulde ansvar for, at udstyret under udlejningsperioden behandles ordentligt og tilbageleveres i rengjort form med alle dele til godkendelse. Det udlånte fra SIF Udlejning må kun anvendes til begivenheder hvor lejer deltager, og kan derfor ikke udlejes til 3. mand.

Forlængelse

Lejeaftalen kan kun forlænges ved skriftlig aftale med SIF. Forlængelse af lejeperioden skal ske via mail til kasserer@sif.sdu.dk. Aftale om forlængelse er først endeligt indgået, når du har modtaget skriftlig bekræftelse fra SIF Udlejning.

Aflevering

Alt udstyr skal tilbageleveres i rengjort stand til afhentningsstedet senest på det i aftalen fastsatte afleveringstidspunkt. Hvis du efterlader udstyr uden for aftale pålægges et gebyr på kr. 300,-. Alt udstyr anses først som afleveret, når du har modtaget en underskrevet indleveringsseddel.

For sen aflevering

Ved for sen aflevering trækker SIF for hvert påbegyndt døgn kr. 200,- for en ekstra lejeperiode, samt et gebyr på kr. 300,- fra dit depositum.

Rengøring

Afleverer du ikke udstyret i rengjort stand, skal du betale et rengøringsgebyr på kr. 500,-, som fratrækkes dit depositum.

Forsikring og Selvrisiko

SIF Udlejnings udstyr er ikke forsikret. Returnerer du udstyr i beskadiget eller mangelfuld stand, eller bliver det lejede stjålet i aftalte lejeperiode, skal du erstatte det med tilsvarende (SIF forbeholder sig retten til at vurdere, hvornår udstyret anses som tilsvarende). SIF har ret til at tilbageholde hele eller dele af dit depositum, indtil der er lavet en opgørelse. Opgøres skaden eller tabet til et beløb, som er mindre end depositummet, udbetales differencen til dig, når en endelig opgørelse er udarbejdet af SIF.

Hvis skaden eller tabet helt eller delvist skyldes forsætlig eller uagtsom adfærd eller misligholdelse af disse lejebetingelser kan SIF rejse krav om erstatning.

Ansvarsfraskrivelse

SIF er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos dig eller tredjemand. SIF er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader udstyr udlånt hos SIF Udlejning måtte forvolde. SIF påtager sig intet ansvar for skader, der måtte ske på materialer eller personer.

Din reservation er ikke en garanti for, at udlejningsudstyret er til rådighed. Er det ikke kommet retur fra tidligere udlejning – eller kommet skadet retur - er SIF ikke forpligtiget til at skaffe en tilsvarende udlejningsudstyr til dig. SIF kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tabte reservationer eller for manglende udstyr ved afhentning - uanset årsagen hertil.

Fortrydelse

Der er som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af en lejeaftale med SIF Udlejning. Da leje hos SIF Udlejning er en tjenesteydelse, som finder sted på et bestemt tidspunkt (lejeperioden), bortfalder fortrydelsesretten ved lejeperiodens start.

En oversigt over udlejningsprodukter ses her:

Soundboks

Kører på batteri. Oplader og jackstik følger med. Kan også tilsluttes med Bluetooth.

Kæmpe grill

Kul og yderligere grillværktøj skal selv sørges for.

Slush Ice maskine

Flere smage kan vælges, og er en del af lejen.

Lys

4 lamper med automatisk farveskift

Beer pong bord

Kan foldes sammen.

Walkie Talkie

4 stks, inklusiv oplader. Op til 10 kilometer rækkevide. 16 kanaler med 121 privatkoder

Køleskab

Perfekt til fester og lignende.

Kontaktperson:

Bertram Petersen

Kasserer